Welkom

Vier goede vrien­den mak­en een muzikale reis doorheen het Franse chan­son met bek­ende en min­der bek­ende lied­jes. Stuk voor stuk par­elt­jes uit het reper­toire van o.a. Yves Mon­tand, Sacha Dis­tel, Serge Gains­bourg, Jacques Brel, Hen­ri Sal­vador en vele anderen.

Het stem­tim­bre van zanger Sam Stuy­ck geeft de num­mers een heel eigen karak­ter. Eric De Vos (piano en accordeon), Frank De Wolf (con­tra­bas) en Eric Rits (drums) mak­en met hun eigen inbreng deze muzikale uit­stap tot een mooi geheel.

Sam Stuyck
ZAng & gitaar

Zijn eerste muzikale liefde was de gitaar. Hij vol­gde een aan­tal jaren klassieke gitaar aan de muzieka­cad­e­mie van Brass­chaat, maar werd pas echt door de muziek­mi­crobe gebeten na het ont­dekken van het blues genre.

De muziek van Djan­go Rein­hardt ver­legde zijn muzikale focus en hij komt als rit­me­gi­t­arist terecht bij het trio van Jokke Schreurs waarmee hij vier cd’s opneemt en speelt met muzikan­ten als Koen De Cauter, Ron­ny Ver­biest, Patrick Riguelle, Jan De Smedt, Tcha Lim­berg­er, Bert Joris, …

Het ont­dekken van zijn stem­tim­bre doet Sam een andere koers varen.
Hij gaat privéles zangtech­niek vol­gen, verdiept zich in het vocale jazz reper­toire, richt zijn eigen trio en kwin­tet op en wordt vast lid van ‘Les Tzi­gales’.
Naast Ritz en Route wordt hij als gastzanger door ver­schil­lende orkesten gevraagd.

Eric de vos
Piano en accordeon

Studeerde piano en orgel aan de con­ser­va­to­ria van Antwer­pen en Brus­sel. Van 1998 tot 2007 was hij docent pop-piano, pop-har­monie en com­bo aan het con­ser­va­to­ri­um van Gent.

Als ver­van­gend pianist wordt zijn kunde en ervar­ing ten zeer­ste op pri­js gesteld in ver­schil­lende big­bands (Boom Big­band, Fred­dy Sun­der Big­band, The Very Big Band).

Met zijn 8‑koppig ork­est (‘Rico Zoroh Band‘) trad Eric op in ver­schil­lende grote zalen en hotels in bin­nen- en buiten­land (Con­cert Noble, Casi­no Knokke, Kurhaus Schevenin­gen, Hilton Par­i­js, Venetië, enz…).
Tal van arti­esten kon­den reke­nen op zijn uit­stek­ende muzikale begelei­d­ing, zoals Sofie, Hel­mut Lot­ti, Paul Michiels, Lee Tow­ers, Ani­ta Mey­er, John­ny Logan, The Trammps en vele anderen.

Frank de wolf
Con­tra­bas

Genoot zijn oplei­d­ing  aan de con­ser­va­to­ria van Antwer­pen en Brus­sel waar hij les kreeg van onder meer Jan Segers en Mau­rice Aerts, en aan de Jaz­zs­tu­dio bij Bas Cooijmans.

 

Gedurende meer dan vijfen­twintig jaar heeft hij een instru­ment bespe­len gecom­bi­neerd met het dirigeren van ver­schil­lende har­monies, fan­fares, operettegezelschap­pen en kamerorkesten. 

 

In 2007 richtte Frank zijn eigen jaz­ztrio op (‘Frank De Wolf Trio‘) en sinds­di­en ligt de focus volledig op con­tra­bas spe­len: in ver­schil­lende combo’s, bij big­bands en bij klassieke ensembles.

 

Zo is hij onder meer con­tra­bassist bij ‘2’s Blues’, ‘Les Tzi­gales’, ‘The Very Big Band’, Sym­fonisch ork­est Brabelio’.

eric rits
Drums & percussie

Studeerde slag­w­erk en per­cussie aan het con­ser­va­to­ri­um te Antwer­pen. Toerde van 1982 tot 1990 met Jaspe­ri­na De Jong in alle the­aters in Ned­er­land. Hij maak­te in 1990 deel uit van het huis­com­bo van het BRT- pro­gram­ma ‘Noord-Zuid’, waarin hij ver­schil­lende muzikale gas­ten begelei­d­de waaron­der Toots Thiele­mans.

Eric deed ver­schil­lende tournees in Bel­gië en Ned­er­land met Stef Bos en de Zuid-Afrikaanse zanger Johannes Kerko­r­rel. Hij begelei­d­de Shirley Bassey als per­cus­sion­ist tij­dens haar con­certen in Bel­gië en Ned­er­land.

Hij is vaste begelei­der van Jo Lemaire, Johny Von­ers (Et alors…en dan… Von­ers), Com­pagnons de la Chan­son (Lil­iane Saint-Pierre en Mar­i­jn Deval­ck). Als drum­mer van de ‘The Very Big Band’ speelde hij con­certen met als solis­ten Bert Joris, Jef Neve, Frank Vaganée en Bart van Lier.

Video

Play Video
Pro­movideo
Play Video

C.C. De Werft te Geel

Play Video

The­ater Aan de Stroom

Foto

Waar en wanneer

25 nov. 2021 — Overijse 

 

C.C. Den Blank
Begi­jn­hof 11
3090 Over­i­jse

Aan­vang: 14u00

Tick­ets

22 dec. 2020 — Nieuwpoort 

22 dec 2019 Nieuwpoort

Kiosk op het Mark­t­plein te Nieuwpoort

Aan­vang: 17u30

19 dec. 2019 — Denderleeuw 

Zaal Den Breughel

Dorp 11
9470 Den­der­leeuw

26 okt. 2019 — Zoutleeuw 

O.C. De Kring

Vin­cent Betsstraat 8B
3440 Zout­leeuw

19 aug. 2019 — Antwerpen 

ZOOmer­Bar-Zoo Antwerpen

Zoomer
Koningin Astrid­plein 20–26
2018 Antwer­pen
Aan­vang: 17u.

29 juli 2020 — Antwerpen 

ZOOmer­Bar-Zoo Antwerpen

Zoomer
Koningin Astrid­plein 20–26
2018 Antwer­pen
Aan­vang: 17u.

1 juli 2020 — Antwerpen 

ZOOmer­Bar-Zoo Antwerpen

Zoomer
Koningin Astrid­plein 20–26
2018 Antwer­pen
Aan­vang: 17u.

25 okt. 2018 — Deurne 

C.C. Deurne

Frans Mess­ingstraat 36
Aan­vang: 14u30
Spe­cial guest: Johny Voners

Tick­ets

2 okt. 2018 — Antwerpen 

De vrien­den van de Zoo

Elis­a­beth Cen­ter Antwer­pen
Koningin Astrid­plein 20–26
2018 Antwer­pen
Aan­vang: 14u.

15 sept. 2018 — Aartselaar 

San Mar­co Village

Per­son­eels­feest VAB

(Privé)

26 aug 2018 — Knokke 

Aper­i­tief­con­cert

Van Bun­nen­plein (open­lucht)
Aan­vang: 11u

15 juli 2018 — Gent 

Gentse Feesten

Lau­rent­plein (Luis­ter­plein)
Aan­vang: 14u30
Spe­cial guest: Johny Voners

Waar en wanneer

25 nov. 2021 — Overijse 

 

C.C. Den Blank
Begi­jn­hof 11
3090 Over­i­jse

Aan­vang: 14u00

Tick­ets

22 dec. 2020 — Nieuwpoort 

22 dec 2019 Nieuwpoort

Kiosk op het Mark­t­plein te Nieuwpoort

Aan­vang: 17u30

19 dec. 2019 — Denderleeuw 

Zaal Den Breughel

Dorp 11
9470 Den­der­leeuw

26 okt. 2019 — Zoutleeuw 

O.C. De Kring

Vin­cent Betsstraat 8B
3440 Zout­leeuw

19 aug. 2019 — Antwerpen 

ZOOmer­Bar-Zoo Antwerpen

Zoomer
Koningin Astrid­plein 20–26
2018 Antwer­pen
Aan­vang: 17u.

29 juli 2020 — Antwerpen 

ZOOmer­Bar-Zoo Antwerpen

Zoomer
Koningin Astrid­plein 20–26
2018 Antwer­pen
Aan­vang: 17u.

1 juli 2020 — Antwerpen 

ZOOmer­Bar-Zoo Antwerpen

Zoomer
Koningin Astrid­plein 20–26
2018 Antwer­pen
Aan­vang: 17u.

25 okt. 2018 — Deurne 

C.C. Deurne

Frans Mess­ingstraat 36
Aan­vang: 14u30
Spe­cial guest: Johny Voners

Tick­ets

2 okt. 2018 — Antwerpen 

De vrien­den van de Zoo

Elis­a­beth Cen­ter Antwer­pen
Koningin Astrid­plein 20–26
2018 Antwer­pen
Aan­vang: 14u.

15 sept. 2018 — Aartselaar 

San Mar­co Village

Per­son­eels­feest VAB

(Privé)

26 aug 2018 — Knokke 

Aper­i­tief­con­cert

Van Bun­nen­plein (open­lucht)
Aan­vang: 11u

15 juli 2018 — Gent 

Gentse Feesten

Lau­rent­plein (Luis­ter­plein)
Aan­vang: 14u30
Spe­cial guest: Johny Voners

Contact

Hebt u nog vra­gen inza­ke beschik­baarheid of dergelijke..
aarzel niet om con­tact op te nemen

+32 495 23 21 26

Voor meer tech­nis­che informatie:

A bientôt

© 2021-Ritz en Route — All rights reserved — Web­de­sign by Stir

Top