Pho­to by © Kris Beer­landt

Vier goe­de vrien­den maken een muzi­ka­le reis door­heen het Fran­se chan­son met beken­de en min­der beken­de lied­jes. Stuk voor stuk parel­tjes uit het reper­toi­re van o.a. Yves Mon­tand, Sacha Dis­tel, Ser­ge Gains­bourg, Jac­ques Brel, Hen­ri Sal­va­dor en vele ande­ren.

Het stem­tim­bre van zan­ger Sam Stuy­ck geeft de num­mers een heel eigen karak­ter. Eric De Vos (pia­no en accor­de­on), Frank De Wolf (con­tra­bas) en Eric Rits (drums) maken met hun eigen inbreng deze muzi­ka­le uit­stap tot een mooi geheel.

Sam Stuyck

Zang & Gitaar

Zijn eer­ste muzi­ka­le lief­de was de gitaar. Hij volg­de een aan­tal jaren klas­sie­ke gitaar aan de muziek­a­ca­de­mie van Bras­schaat, maar werd pas echt door de muziek­mi­cro­be gebe­ten na het ont­dek­ken van het blues gen­re.
De muziek van Djan­go Rein­hardt ver­leg­de zijn muzi­ka­le focus en hij komt als rit­me­gi­ta­rist terecht bij het trio van Jok­ke Schreurs waar­mee hij vier cd’s opneemt en speelt met muzi­kan­ten als Koen De Cau­ter, Ron­ny Ver­biest, Patrick Rigu­el­le, Jan De Smedt, Tcha Lim­ber­ger, Bert Jor­is, …
Het ont­dek­ken van zijn stem­tim­bre doet Sam een ande­re koers varen.
Hij gaat pri­véles zang­tech­niek vol­gen, ver­diept zich in het voca­le jazz reper­toi­re, richt zijn eigen trio en kwin­tet op en wordt vast lid van ‘Les Tzi­g­a­les’.
Naast Ritz en Rou­te wordt hij als gast­zan­ger door ver­schil­len­de orkes­ten gevraagd.

Eric De Vos

Pia­no & Accor­de­on

Stu­deer­de pia­no en orgel aan de con­ser­va­to­ria van Ant­wer­pen en Brus­sel. Van 1998 tot 2007 was hij docent pop-pia­no, pop-har­mo­nie en com­bo aan het con­ser­va­to­ri­um van Gent.
Als ver­van­gend pia­nist wordt zijn kun­de en erva­ring ten zeer­ste op prijs gesteld in ver­schil­len­de big­bands (Boom Big­band, Fred­dy Sun­der Big­band, The Very Big Band).
Met zijn 8‑koppig orkest (‘Rico Zoroh Band‘) trad Eric op in ver­schil­len­de gro­te zalen en hotels in bin­nen- en bui­ten­land (Con­cert Noble, Casi­no Knok­ke, Kur­haus Sche­ve­nin­gen, Hil­ton Parijs, Vene­tië, enz…).
Tal van arties­ten kon­den reke­nen op zijn uit­ste­ken­de muzi­ka­le bege­lei­ding, zoals Sofie, Hel­mut Lot­ti, Paul Michiels, Lee Towers, Ani­ta Mey­er, Joh­n­ny Logan, The Trammps en vele ande­ren.

Frank De Wolf

Con­tra­bas

Genoot zijn oplei­ding  aan de con­ser­va­to­ria van Ant­wer­pen en Brus­sel waar hij les kreeg van onder meer Jan Segers en Mauri­ce Aerts, en aan de Jazz­stu­dio bij Bas Coo­i­j­mans.
Gedu­ren­de meer dan vijf­en­twin­tig jaar heeft hij een instru­ment bespe­len gecom­bi­neerd met het diri­ge­ren van ver­schil­len­de har­mo­nies, fan­fa­res, ope­ret­te­ge­zel­schap­pen en kamer­or­kes­ten.
In 2007 richt­te Frank zijn eigen jazz­trio op (‘Frank De Wolf Trio‘) en sinds­dien ligt de focus vol­le­dig op con­tra­bas spe­len: in ver­schil­len­de combo’s, bij big­bands en bij klas­sie­ke ensem­bles.
Zo is hij onder meer con­tra­bas­sist bij ‘2’s Blues’, ‘Les Tzi­g­a­les’, ‘The Very Big Band’, Sym­fo­nisch orkest Bra­be­lio’.

Eric Rits

Drums

Stu­deer­de slag­werk en per­cus­sie aan het con­ser­va­to­ri­um te Ant­wer­pen. Toer­de van 1982 tot 1990 met Jas­pe­ri­na De Jong in alle the­a­ters in Neder­land . Hij maak­te in 1990 deel uit van het huis­com­bo van het BRT-pro­gram­ma ‘Noord-Zuid’, waar­in hij ver­schil­len­de muzi­ka­le gas­ten bege­leid­de waar­on­der Toots Thi­ele­mans.
Eric deed ver­schil­len­de tour­nees in Bel­gië en Neder­land met Stef Bos en de Zuid-Afri­kaan­se zan­ger Johan­nes Ker­kor­rel. Hij bege­leid­de Shir­ley Bas­sey als per­cus­si­o­nist tij­dens haar con­cer­ten in Bel­gië en Neder­land.
Hij is vas­te bege­lei­der van Jo Lemai­re, Joh­ny Voners (Et alors…en dan…Voners). Als drum­mer van de ‘The Very Big Band’ speel­de hij con­cer­ten met als solis­ten Bert Jor­is, Jef Neve, Frank Vaga­née en Bart van Lier..

Sam Stuyck

Zang & Gitaar

Zijn eer­ste muzi­ka­le lief­de was de gitaar. Hij volg­de een aan­tal jaren klas­sie­ke gitaar aan de muziek­a­ca­de­mie van Bras­schaat, maar werd pas echt door de muziek­mi­cro­be gebe­ten na het ont­dek­ken van het blues gen­re.
De muziek van Djan­go Rein­hardt ver­leg­de zijn muzi­ka­le focus en hij komt als rit­me­gi­ta­rist terecht bij het trio van Jok­ke Schreurs waar­mee hij vier cd’s opneemt en speelt met muzi­kan­ten als Koen De Cau­ter, Ron­ny Ver­biest, Patrick Rigu­el­le, Jan De Smedt, Tcha Lim­ber­ger, Bert Jor­is, …
Het ont­dek­ken van zijn stem­tim­bre doet Sam een ande­re koers varen.
Hij gaat pri­véles zang­tech­niek vol­gen, ver­diept zich in het voca­le jazz reper­toi­re, richt zijn eigen trio en kwin­tet op en wordt vast lid van ‘Les Tzi­g­a­les’.
Naast Ritz en Rou­te wordt hij als gast­zan­ger door ver­schil­len­de orkes­ten gevraagd.

Eric De Vos

Pia­no & Accor­de­on

Stu­deer­de pia­no en orgel aan de con­ser­va­to­ria van Ant­wer­pen en Brus­sel. Van 1998 tot 2007 was hij docent pop-pia­no, pop-har­mo­nie en com­bo aan het con­ser­va­to­ri­um van Gent.
Als ver­van­gend pia­nist wordt zijn kun­de en erva­ring ten zeer­ste op prijs gesteld in ver­schil­len­de big­bands (Boom Big­band, Fred­dy Sun­der Big­band, The Very Big Band).
Met zijn 8‑koppig orkest (‘Rico Zoroh Band‘) trad Eric op in ver­schil­len­de gro­te zalen en hotels in bin­nen- en bui­ten­land (Con­cert Noble, Casi­no Knok­ke, Kur­haus Sche­ve­nin­gen, Hil­ton Parijs, Vene­tië, enz…).
Tal van arties­ten kon­den reke­nen op zijn uit­ste­ken­de muzi­ka­le bege­lei­ding, zoals Sofie, Hel­mut Lot­ti, Paul Michiels, Lee Towers, Ani­ta Mey­er, Joh­n­ny Logan, The Trammps en vele ande­ren.

Frank De Wolf

Con­tra­bas

Genoot zijn oplei­ding  aan de con­ser­va­to­ria van Ant­wer­pen en Brus­sel waar hij les kreeg van onder meer Jan Segers en Mauri­ce Aerts, en aan de Jazz­stu­dio bij Bas Coo­i­j­mans.
Gedu­ren­de meer dan vijf­en­twin­tig jaar heeft hij een instru­ment bespe­len gecom­bi­neerd met het diri­ge­ren van ver­schil­len­de har­mo­nies, fan­fa­res, ope­ret­te­ge­zel­schap­pen en kamer­or­kes­ten.
In 2007 richt­te Frank zijn eigen jazz­trio op (‘Frank De Wolf Trio‘) en sinds­dien ligt de focus vol­le­dig op con­tra­bas spe­len: in ver­schil­len­de combo’s, bij big­bands en bij klas­sie­ke ensem­bles.
Zo is hij onder meer con­tra­bas­sist bij ‘2’s Blues’, ‘Les Tzi­g­a­les’, ‘The Very Big Band’, Sym­fo­nisch orkest Bra­be­lio’.

Eric Rits

Drums

Stu­deer­de slag­werk en per­cus­sie aan het con­ser­va­to­ri­um te Ant­wer­pen. Toer­de van 1982 tot 1990 met Jas­pe­ri­na De Jong in alle the­a­ters in Neder­land . Hij maak­te in 1990 deel uit van het huis­com­bo van het BRT-pro­gram­ma ‘Noord-Zuid’, waar­in hij ver­schil­len­de muzi­ka­le gas­ten bege­leid­de waar­on­der Toots Thi­ele­mans.
Eric deed ver­schil­len­de tour­nees in Bel­gië en Neder­land met Stef Bos en de Zuid-Afri­kaan­se zan­ger Johan­nes Ker­kor­rel. Hij bege­leid­de Shir­ley Bas­sey als per­cus­si­o­nist tij­dens haar con­cer­ten in Bel­gië en Neder­land.
Hij is vas­te bege­lei­der van Jo Lemai­re, Joh­ny Voners (Et alors…en dan…Voners). Als drum­mer van de ‘The Very Big Band’ speel­de hij con­cer­ten met als solis­ten Bert Jor­is, Jef Neve, Frank Vaga­née en Bart van Lier..

Video

Promovideo

CC De Werft te Geel

Theater Aan de Stroom

Foto’s

WAAR EN WANNEER

16 juni 2020

Overijse

Info

22 dec. 2019

Nieuwpoort

Info

19 dec. 2019

Denderleeuw

Info

26 okt. 2019

Zoutleeuw

Info

19 aug. 2019

Antwerpen

Info

29 juli 2019

Antwerpen

Info

1 juli 2019

Antwerpen

Info

25 okt. 2018

Deurne

Info

2 okt. 2018

Antwerpen

Info

15 sept. 2018

Aartselaar

Info

26 aug. 2018

Knokke

Info

15 juli 2018

Gent

Info

Contacteer ons

Hebt u nog vra­gen inza­ke beschik­baar­heid of der­ge­lij­ke…

aar­zel niet om con­tact met ons op te nemen.

+32 495 23 21 26

info@ritzenroute.be

Voor meer technische informatie

Le talent, ça n’existe pas.
Le talent, c’est d’avoir envie de fai­re  quel­que cho­se.”

Jacques Brel

Le talent, ça n’existe pas.
Le talent, c’est d’avoir envie de fai­re  quel­que cho­se.”

Jacques Brel