Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­pis­cing elit. Ut elit tel­lus, luc­tus nec ullam­cor­per mat­tis, pul­vi­nar dapi­bus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­pis­cing elit. Ut elit tel­lus, luc­tus nec ullam­cor­per mat­tis, pul­vi­nar dapi­bus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­pis­cing elit. Ut elit tel­lus, luc­tus nec ullam­cor­per mat­tis, pul­vi­nar dapi­bus leo.
Accor­di­on Content
Accor­di­on Content
0:00 / 0:00
Some­o­ne Like You 
Some­o­ne Like You 
Some­o­ne Like You 
Some­o­ne Like You 
Some­o­ne Like You 

Vier goe­de vrien­den maken een muzi­ka­le reis door­heen het Fran­se chan­son met beken­de en min­der beken­de lied­jes. Stuk voor stuk parel­tjes uit het reper­toi­re van o.a. Yves Mon­tand, Sacha Dis­tel, Ser­ge Gains­bourg, Jac­ques Brel, Hen­ri Sal­va­dor en vele anderen.

 

Het stem­tim­bre van zan­ger Sam Stuycgeeft de num­mers een heel eigen karak­ter. Eric De Vos (pia­no en accor­de­on), Frank De Wolf (con­tra­bas)
 en Eric Rits (drums) maken met hun eigen inbreng deze muzi­ka­le uit­stap tot een mooi geheel.

Elle etais si jolie

Music.ffsdfsdghn
Lyrics:dfsdfsdgsdgdg
ritz en Route

Add Your Hea­ding Text Here

Sam Stuy­ck

Zang & gitaar

Zijn eer­ste muzi­ka­le lief­de was de gitaar. Hij volg­de een aan­tal jaren klas­sie­ke gitaar aan de muziek­a­ca­de­mie van Bras­schaat, maar werd pas echt door de muziek­mi­cro­be gebe­ten na het ont­dek­ken van het blues genre.


De muziek van Djan­go Rein­hardt ver­leg­de zijn muzi­ka­le focus en hij komt als rit­me­gi­ta­rist terecht bij het trio van Jok­ke Schreurs waar­mee hij vier cd’s opneemt en speelt met muzi­kan­ten als Koen De Cau­ter, Ron­ny Ver­biest, Patrick Rigu­el­le, Jan De Smedt, Tcha Lim­ber­ger, Bert Joris, …


Het ont­dek­ken van zijn stem­tim­bre doet Sam een ande­re koers varen.
Hij gaat pri­véles zang­tech­niek vol­gen, ver­diept zich in het voca­le jazz reper­toi­re, richt zijn eigen trio en kwin­tet op en wordt vast lid van ‘Les Tzi­g­a­les’.
Naast Ritz en Rou­te wordt hij als gast­zan­ger door ver­schil­len­de orkes­ten gevraagd.

Eric De Vos

Pia­no & accordeon

Stu­deer­de pia­no en orgel aan de con­ser­va­to­ria van Ant­wer­pen en Brus­sel. Van 1998 tot 2007 was hij docent pop-pia­no, pop-har­mo­nie en com­bo aan het con­ser­va­to­ri­um van Gent.

 

Als ver­van­gend pia­nist wordt zijn kun­de en erva­ring ten zeer­ste op prijs gesteld in ver­schil­len­de big­bands (Boom Big­band, Fred­dy Sun­der Big­band, The Very Big Band). Met zijn 8‑koppig orkest (‘Rico Zoroh Band‘) trad Eric op in ver­schil­len­de gro­te zalen en hotels in bin­nen- en bui­ten­land (Con­cert Noble, Casi­no Knok­ke, Kur­haus Sche­ve­nin­gen, Hil­ton Parijs, Vene­tië, enz…).

 

Tal van arties­ten kon­den reke­nen op zijn uit­ste­ken­de muzi­ka­le bege­lei­ding, zoals Sofie, Hel­mut Lot­ti, Paul Michiels, Lee Towers, Ani­ta Mey­er, Joh­n­ny Logan, The Trammps en vele anderen.

Wel­kom

Wel­kom

Video

Vier goe­de vrien­den maken een muzi­ka­le reis door­heen het Fran­se chan­son met beken­de en min­der beken­de lied­jes. Stuk voor stuk parel­tjes uit het reper­toi­re van o.a. Yves Mon­tand, Sacha Dis­tel, Ser­ge Gains­bourg, Jac­ques Brel, Hen­ri Sal­va­dor en vele anderen.

 

Het stem­tim­bre van zan­ger Sam Stuycgeeft de num­mers een heel eigen karak­ter. Eric De Vos (pia­no en accor­de­on), Frank De Wolf (con­tra­bas)
 en Eric Rits (drums) maken met hun eigen inbreng deze muzi­ka­le uit­stap tot een mooi geheel.

Pro­mo­vi­deo

C.C. De Werft te Geel

The­a­ter Aan de Stroom